Facebook
Naziv: Program brdsko-planinskih općina (podserija)
Signatura: HR-DAOS-1526-1-8
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1986 - 1990
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Sadržaj jedinice: Sadržaj se odnosi na istraživanja i programe u svezi razvoja brdsko-planinskih područja, koja su značajno zaostala u razvoju s tendencijom daljnjeg zaostajanja što je imalo za posljedicu raseljavanje stanovništva. Dio gradiva odnosi se i na razna izvješća i karte.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno kronološki.
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnika o radu čitaonice DAOS.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 69702
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica