Facebook
Naziv: Program pograničnih općina (podserija)
Signatura: HR-DAOS-1526-1-9
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1987 - 1990
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Sadržaj jedinice: Sadržaj čine karte pograničnih područja na području Zajednice općina Osijek, te dokumentacija koja se odnosi na programe i potrebe bržeg razvoja tih područja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Karte su složene abecedno prema pripadnosti općina na području ZO Osijek, dok su ostali spisi sređeni kronološki.
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnika o radu čitaonice DAOS.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 69704
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica