Facebook
Naziv: Analize i izvješća (podserija)
Signatura: HR-DAOS-1526-1-11
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1976 - 1990
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Sadržaj jedinice: Sadržaj se odnosi na izvješća i analize ZO Osijek u svezi ostvarenja društvenog plana.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su razvrstani u skupine analize i izvješća. Unutar skupina sređeni su kronološki.
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnika o radu čitaonice DAOS.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 69716
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica