Facebook
Naziv: Gradsko obrtno poduzeće "Zvir" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-892
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: GaopZ (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1953
Arhivske jedinica: 0.52 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut. ; 2 knj.
Odgovornost: Gradsko obrtno poduzeće "Zvir" Rijeka (stvaratelj) (1948. - 1953.)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Rijeci u nekoliko je navrata preuzeo od gradskih vlasti gradivo likvidiranih riječkih poduzeća i ustanova koja su djelovala u razdoblju od 1945. do 60-ih godina te je od njega formiran zbirni fond Likvidirana poduzeća. Četiri sanduka gradiva poduzeća "Zvir" preuzeta su 1964. godine (Ugovor o preuzimanju arhivske građe likvidiranih poduzeća od skupštine općine Rijeka, br. 94/64, 14.3.1964.). Sređivanjem fonda Likvidirana poduzeća i posljedično njegovim rasformiranjem izdvojeno je gradivo "Zvira" te je od njega formiran zaseban fond.
Način preuzimanja: Historijski arhiv Rijeka je 11.3.1964. po službenoj dužnosti preuzeo od Skupštine općine Rijeka gradivo likvidiranih poduzeća (upis broj 16 u Knjizi preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci).
Sadržaj jedinice: Sačuvana je samo personalna dokumentacija (dvije matične knjige djelatnika) te isplatne liste s prilozima, gotovo za cijelo razdoblje djelovanja stvaratelja.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohrani niti u arhivu, no može se pretpostaviti da je u međuvremenu gradivo odabrano i izlučeno. Na tu mogućnost upućuje fragmentarnost gradiva, dok njegova vrsta ukazuje na moguće kriterije odabiranja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen i opisan do razine serije. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. Serije su sređene kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Gradivo je uglavnom na hrvatskom jeziku. U početnom razdoblju djelovanja stvaratelja korišten je i talijanski jezik odnosno dvojezičnost.
Obavijesna pomagala: DARI-892/SI - 1 Gradsko obrtno poduzeće "Zvir" Rijeka (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 86: Narodni odbor grada Rijeke
HR-DARI- 91: Narodni odbor II. rajona - Rijeka
HR-DARI- 323: Gradski narodni odbor Rijeka
Napomena o dopunskim izvorima: Gradivo Krojačke zanatske radnje "Moda" Rijeka u posrednoj je vezi s fondom jer se radi o jednom od poduzeća nastalima rasformiranjem "Zvira".
Literatura: Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 189.
Identifikator: HR-DARI/AJ 70757
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica