Facebook
Naziv: K.o. Baćin (dosje)
Signatura: HR-HDA-1421-1-9-6
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: ZG-6
Razdoblje: 1860 - 1936
Opća napomena: U vrijeme izmjere naselje Baćin se sastojalo od naselja Gornji i Donji Baćin.
Identifikator: HR-HDA/AJ 76054