Facebook
Naziv: K.o. Banija (dosje)
Signatura: HR-HDA-1421-1-9-9
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: ZG-9
Razdoblje: 1862 - 1903
Sadržaj jedinice: Uključena i naselja: Drežnik, Hrnetić, Novaki, Selce i Gradac.
Dopuna: K.o. Banija je osnovana 1862. godine i nastala je nakon ukidanja k.o. Hrnetić koja je dijelom pripala k.o. Banija, dijelom k.o. Pokupje Hrnetičko.
Napomena o dopunskim izvorima: Vidjeti k.o. Hrnetić i k.o. Pokupje Hrnetičko.
Opća napomena: Danas je naselje Banija dio naselja Karlovac.
Identifikator: HR-HDA/AJ 76814