Facebook
Naziv: Magjer Rudolf Franjo (fond)
Signatura: HR-DAOS-485
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1891 - 1954
Arhivske jedinica: 0.60 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. (papir); 6 kut.
Odgovornost: Magjer Rudolf Franjo (stvaratelj) (1899-1954)
Povijest jedinice: Gradivo je u Arhiv preuzeto 21. listopada 1969. godine od Matilde ud. Magjer, udove potpukovnika Zlatibora Magjera, sina književnika Rudolfa F. Magjera. Tom prigodom osim njegove osobne ostavštine preuzeto je i nešto dokumentacije Kluba hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku, čiji je Magjer bio osnivač i predsjednik. Primopredajni popis naknadno je sastavio Ive Mažuran.
Način preuzimanja: Broj Knjige akvizicije: 398.
Sadržaj jedinice: Osobni fond književnika Rudolfa F. Magjera sastoji se prvenstveno od njegovne osobne dokumentacije (svjedodžbe, osobnici, razne isprave, ugovori, parnice) i njegovih radova. Sačuvani su fragmenti svjedodžbi supruge Vjekoslave rođ. Anschau i njegovog sina Miljenka Magjera, te nešto osobne korespondencije. Korespondencija s brojnim suradnicima, poznanicima i prijateljima čini posebnu cjelinu ovog fonda, dok najznačajnijim smatramo biografije raznih književnika i znamenitih osoba zavičajne provenijencije, koje je Rudolf F. Magjer sustavno prikupljao i sastavljao u suradnji s tim osobama, danas javnosti većinom nepoznati, a izvanredno oslikava intelektualnu sredinu Osijeka, Slavonije, ali i Hrvatske između dva svjetska rata. Biografije su značajne i stoga, što za puno osoba danas bi bilo vrlo teško one podatke koje je Rudolf F. Magjer, kao njihov suvremenik, uspio vrijednim radom skupiti i opisati. Osobni fond nadalje sadrži rukopise i tiskana izdanja Rudolfa F. Magjera, te razne novinske članke od njegovog interesa.
Gradivo je fragmentarno sačuvano. Ipak, očita mu je odlika briga stvaratelja o dokumentaciji. Rudolf F. Magjer zaista se trudio svoju osobnu arhivu držati uredno, što znači da je bio svjestan ne samo važnosti svog književnog i kulturnog rada, već i važnosti da to ostavi budućim pokoljenjima u urednom obliku.
Izlučivanju: Na gradivu nije vršeno nikakvo odabiranje i izlučivanje zbog njezine fragmentarne sačuvanosti i velikog značaja za izučavanje biografije Rudolfa F. Magjera i njegovih suvremenika.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Nakon preuzimanja gradiva 1969. godine sastavljen je primopredajni zapisnik s oko 18 serija i nekoliko podserija, uz abecedni popis korespondencije i biografija pisaca. 1999. godine arhivistica vježbenica Snježana Horvat pak napravila arhivski popis po arhivskim jedinicama. Pregledom tih evidencija i gradiva pristupilo se sređivanju. Prvo su razdvojeni osobni dokumenti od djela Rudolfa F. Magjera. Osobni su se dokumenti dalje podijeljeni prema članovima obitelji. Abecedno složena korespondencija je kontrolirana, izmiješani dijelovi su dovedeni u red i signirani. Djela su podijeljena na književne uratke Rudolfa F. Magjera i biografije pisaca koje je on sustavno sakupljao i bilježio. Na kraju fonda nalaze se tiskana izdanja Rudolfa F. Magjera i ostale tiskovine. Naknadno pronađeno gradivo od 0,02 d/m uloženo je u postojeće serije. Formirane i signirane su arhivske jedinice. S obzirom da u stručnoj literaturi ima vrlo malo podataka o biografiji Rudolfa F. Magjera, na osnovu dostupnog gradiva potrebno je bilo bar u osnovnim crtama istražiti i opisati njegovu biografiju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: U gradivu ima i nešto djela na slovenskom, talijanskom, njemačkom, poljskom i češkom jeziku.
Obavijesna pomagala: DAOS-485/SI - 1 Rudolf Franjo Magjer (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAOS- 422: Klub hrvatskih književnika Osijek
HR-DAOS- 947: Osobni fond Rakoš Pavao
Identifikator: HR-DAOS/AJ 9065
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica