Facebook
Naziv: Povremeni stručni tečaj Općine kastavske u Kastvu (fond)
Signatura: HR-DARI-962
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS-96 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1936 - 1941
Arhivske jedinica: 0.12 m
Tehničke jedinica: 5 knj. ; 1 kut. ; 1 mapa
Odgovornost: Povremeni stručni tečaj Općine kastavske u Kastvu (stvaratelj) (1936-1941)
Povijest jedinice: Fond je formiran 2009. tijekom novog sređivanja bivšeg fonda Škola za učenike u privredi Kastav (HR-DARI-140) odnosno formiranja zasebnih fondova Obrtna škola Kastav (HR-DARI-922) i Škola za učenike u privredi Kastav (HR-DARI-140). Nakon proučavanja gradiva i konteksta uočeni su elementi za formiranje zasebnog fonda iz dijela gradiva koji je bio u sastavu rečenog bivšeg fonda (u bivšoj kut. 21, prema starom zajedničkom inventaru DS-16), iz gradiva u sastavu fonda Općina kastavska (HR-DARI-606, interno JU-37, kut. 246) te učeničkih radova preuzetih 2008. zajedno s radovima navedenih dviju kastavskih škola iz zbirke arhivalija Muzejske zbirke Kastavštine (Zapisnik o primopredaji arhivskog gradiva, Klasa: 036-05/08-02/05, Ur.br.: 2170-53-04-08-02).
Način preuzimanja: Gradivo koje je bilo u sastavu fonda Općina kastavska preuzeto je 1964. po službenoj dužnosti od Mjesnog ureda Kastav, upisano je u Knjigu preuzetog gradiva pod brojem 17/1964. Preuzimanje u sastavu gradiva bivšeg fonda Škola učenika u privredi Kastav (HR-DARI-140) nije upisano u Knjigu preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci. Arhiv je po službenoj dužnosti preuzeo učeničke crteže iz zbirke arhivalija Muzejske zbirke Kastavštine 21.5.2008. godine, a predaja je upisana u Knjigu preuzetog gradiva pod brojem 363.
Sadržaj jedinice: Opći spisi sadrže korespondenciju s nadređenim tijelima, s Općinom kastavskom i trgovačkim i obrtničkim udruženjima. Sačuvani su prozivnici i dnevnici rada po školskim godinama. Iz podataka o financiranju, učenicima, nastavnicima, nastavnom programu, o satnici, pogotovo iz sjednica nastavničkog vijeća i izvješća o tečaju na kraju školske godine može se pratiti kontinuitet i kontekst djelovanja tečaja, njegova uloga u lokalnoj sredini. Ilustrativna je zbirka crteža, radovi učenika koji su se izlagali lokalnoj javnosti kao dokaz uspjeha učenika i svrhovitosti programa. Gradivo je dokaz o postojanju jednog malog segmenta stručnog obrazovanja na lokalnoj razini, izvor je za zavičajnu i socijalnu povijest, povijest školstva i obrta.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohrani. Također, nema pisanog traga o izlučivanju obavljenom u arhivu.
Dopuna: U Osnovnoj školi "Milan Brozović" Kastav pohranjena je Glavna upisnica i razredni katalog 1937-1941, 1 knjiga.
Mjesta: Kastavština
Vrste medija: Papir
Vrste građe: crtež ; knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno po vrsti i kronološki, opći spisi izvorno su bili sređeni po broju urudžbenog zapisnika. Izrađen je arhivski popis, gradivo je kartonirano i signirano. Gradivo je popisano u jednom brojčanom nizu tehničkih jedinica (knjige, kutije, mape) u koje je smješteno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: srpski ; hrvatski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: DARI-962/P - 1 Povremeni stručni tečaj Općine kastavske u Kastvu (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 97172
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica