Facebook Slike
Naziv: Privremeni Okružni odbor USA0J-a za Gorski kotar šalje Privremenom zemaljskom odboru USAOJ-a za Hrvatsku izvještaj sa svog prvog sastanka (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-2-1-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-34/40
Identifikator: HR-HDA/AJ 100573