Facebook
HR-HDA-1231 - Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske (fond)
1 - Glavni odbor Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Hrvatske (podfond)
2 - Centralni odbor Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Hrvatske (serija)
1 - Upute, obavijesti, izvješća (podserija)
1 - Privremeni odbor USAOH-a poziva omladinu Hrvatske na nastavak i pojačanje proljetnog takmičenja omladine u čast I. pokrajinske konferencije USAOH-a (predmet)
2 - Privremeni Okružni odbor USA0J-a za Gorski kotar šalje Privremenom zemaljskom odboru USAOJ-a za Hrvatsku izvještaj sa svog prvog sastanka (predmet)
3 - Rezolucija GO USAOH sa I. konferencije USAOH-a održane u Otočcu 28. i 29. lipnja 1943.; Materijali s I. konferencije USAOH-a (predmet)
4 - Direktivno pismo GO USAOH-a upućeno svim organizacijama i rukovodstvima SKOJ-a o glavnim zadacima s II. kongresa USAOJ-a (predmet)
5 - Tajništvo GO USAOH-a poziva omladinu na takmičenje za žetvu (predmet)
6 - Okružni odbor USAOH-a za Liku šalje GO USAOH-a izvještaj o radu omladinskih organizacija (predmet)
7 - Tajništvo GO USAOH šalje Obl. odboru USAOH-a za Dalmaciju dopis o glavnim problemima USAOH-a koji su uočeni na I. konferenciji (predmet)
8 - Dopis Okružnog odbora USAOH za Liku GO USAOH-a u kojem obavještava o nadolazećem sastanku odbora (predmet)
9 - Inicijativni okružni odbor USAOH-a Hrvatsko primorje šalje GO USAOH-a izvještaj s prvog sastanka Odbora (predmet)
10 - GO USAOH poziva letkom "Takmičimo se u borbi za žetvu" omladinu na tromjesečno takmičenje za očuvanje žetve (predmet)
12345678910...
Naziv: Upute, obavijesti, izvješća (podserija)
Signatura: HR-HDA-1231-1-2-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1943 - 1945
Identifikator: HR-HDA/AJ 100562