Facebook Slike
Naziv: Inicijativni okružni odbor USAOH-a Hrvatsko primorje šalje GO USAOH-a izvještaj s prvog sastanka Odbora (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-2-1-9
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-34/47
Identifikator: HR-HDA/AJ 100619