Facebook Slike
Naziv: Dopis Okružnog odbora USAOH za Liku GO USAOH-a u kojem obavještava o nadolazećem sastanku odbora (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-2-1-8
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-34/46
Identifikator: HR-HDA/AJ 100618