Facebook Slike
Naziv: Okružni odbor USAOH-a za Liku šalje GO USAOH-a izvještaj o radu omladinskih organizacija (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-2-1-6
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-34/44
Identifikator: HR-HDA/AJ 100616