Facebook Slike
Naziv: Rezolucija GO USAOH sa I. konferencije USAOH-a održane u Otočcu 28. i 29. lipnja 1943.; Materijali s I. konferencije USAOH-a (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-2-1-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-34/41
Razdoblje: (Uz broj 41 pridružen je i dokument pod signaturom USAOH-34/41a.)
Identifikator: HR-HDA/AJ 100575