Facebook Slike
Naziv: Direktivno pismo GO USAOH-a upućeno svim organizacijama i rukovodstvima SKOJ-a o glavnim zadacima s II. kongresa USAOJ-a (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-2-1-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-34/42
Identifikator: HR-HDA/AJ 100614