Facebook Slike
Naziv: Tajništvo GO USAOH šalje Obl. odboru USAOH-a za Dalmaciju dopis o glavnim problemima USAOH-a koji su uočeni na I. konferenciji (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-2-1-7
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-34/45
Identifikator: HR-HDA/AJ 100617