Facebook Slike
Naziv: KK SKOJ-a Veljun šalje Okr. odboru USAOJ-a Karlovac dopis u kojem javlja o otvaranju prve omladinske bolnice (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-6-1-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-37/265
Identifikator: HR-HDA/AJ 101092