Facebook Slike
Naziv: Kotarski odbor USAOJ-a Vrginmost šalje Inicijativnom Okružnom odboru USAOJ-a Karlovac izvještaj s prvog sastanka kotarskog odbora (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-6-1-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-37/266
Identifikator: HR-HDA/AJ 101093