Facebook Slike
Naziv: Kotarski odbor USAOJ-a Veljun šalje Okružnom Inicijativnom odboru USAOH-a Karlovac dopis o izvršenju direktive u vezi osnivanja prehrambenih komisija i zdravstvenih stanica (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-6-1-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-37/267
Identifikator: HR-HDA/AJ 101094