Facebook Slike
Naziv: Kotarski odbor USAOH-a Veljun šalje Okružnom odboru USAOH-a Karlovac izvještaj sa sastanka odbora (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-6-1-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-37/268
Identifikator: HR-HDA/AJ 101095