Facebook Slike
Naziv: Općinski NOO Vojnić šalje Okružnom odboru USAOJ-a Karlovac dopis o nedolasku radničkog bataljona na akciju (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-6-1-7
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-37/271
Identifikator: HR-HDA/AJ 101098