Facebook Slike
Naziv: KK SKOJ-a Veljun šalje Privremenom odboru USAOJ-a Karlovac dopis u kojem javlja da bolnica u Skradu oskudijeva u hrani (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-6-1-8
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-37/272
Identifikator: HR-HDA/AJ 101099