Facebook Slike
Naziv: Inicijativni odbor USAOJ-a Slunj šalje Privremenom Okružnom odboru USAOJ-a Kordun izvještaj o situaciji na terenu (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-6-1-9
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-37/273
Identifikator: HR-HDA/AJ 101100