Facebook Slike
Naziv: Kotarski odbor USAOJ-a Vrginmost šalje Okružnom odboru USAOJ-a Karlovac izvještaj sa sastanka (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-6-1-10
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-37/274
Identifikator: HR-HDA/AJ 101101