Facebook
Naziv: Generalni civilni vicekomesarijat za Istarsku provinciju u Poreču (fond)
Signatura: HR-DAPA-54
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Usporedni nazivi: Vicecommissariato generale civile per la Provincia d'Istria-Parenzo (talijanski)
Razdoblje: 1921 - 1922
Arhivske jedinica: 0.55 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut.
Odgovornost: Generalni civilni vicekomesarijat za Istarsku provinciju u Poreču (stvaratelj)
Povijest jedinice: Po prestanku djelovanja stvaratelja gradivo je ostalo u sjedištu Potprefekture u Poreču, sve do preuzimanja u Historijski arhiv Rijeka. Gradivo je preuzeto iz Historijskog arhiva Rijeka 1967. godine, u dva navrata, unutar gradiva Podprefekture u Poreču (zajedno s dijelovima gradiva Civilnog komesarijata u Poreču) te zajedno s gradivom Podprefekture u Pazinu, a izdvojeno je i obrađeno 1973. godine u sklopu obrade gradiva Civilnog komesarijata i Potprefekture u Poreču.
Način preuzimanja: Gradivo je po službenoj dužnosti preuzeto od Historijskog arhiva Rijeka. Prva primopredaja izvršena je 10. ožujka 1967. (Zapisnik br. 64-1/1967 od 25.3.1967) i evidentirana pod br. 36. Knjige akvizicija, a druga 5. svibnja 1967. (Zapisnik br. 99-1/1967 od 19.5.1967) i evidentirana pod r. br. 37.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži podatke vezane uz službenike (popisi osoblja i dosjei službenika) i poslovanje Vicekomesarijata, molbe za ostvarivanje prava na talijansko državljanstvo, te općinske izbore (1922) i općinske poslove. Značajnu sadržajnu cjelinu čine izvješća i dopisi vezani nadzor i prijavu neprijateljske propagande, protudržavnih i protutalijanskih elemenata te javni red i mir: u fondu se čuva skupina dokumenata (1920-1922) koja se odnosi na Rijeku (D'Annunzio), projugoslavensku propagandu i protutalijansku propagandu, boljševičku propagandu i komunistički pokret, nasilje fašista u pojedinim istarskim mjestima te nadzor nad hrvatskim i slovenskim izdavačkim aktivnostima („Pučki prijatelj“, „Edinost“, „Goriška straža“).
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju gradiva kod stvaratelja i prethodnih imatelja, a prilikom sređivanja postupak izlučivanja nije izvršen.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Unutar pojedinog godišta spisi su sređeni prema redoslijedu spisovodstvenih kategorija te unutar njih po grupama, navedenima u inventaru fonda.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-54/SI - 1 Generalni civilni vicekomesarijat za Istarsku provinciju u Poreču (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: izvornici se čuvaju u Državnom arhivu u pazinu. Dio fonda nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 12: Pokrajinska administracija Istre
HR-DAPA- 799: Zbirka plakata i drugih tiskovina (U gradivu zbirke čuvaju se tiskovine tijela talijanske vojne i civilne uprave Julijske krajine, tiskane u razdoblju od studenoga 1918. do kraja 1922. godine, a koje su u se u prethodnim razdobljima povijesti arhivskog gradiva dijelom čuvale pri stvaratelju i kasnijim skrbnicima njegova gradiva.)
HR-DARI- 1009: Generalni civilni vicekomesarijat za Istarsku pokrajinu u Poreču
Napomena o dopunskim izvorima: U Državnom arhivu u Trstu (Archivio di Stato di Trieste) čuva se fond Generalnog civilnog komesarijata za Julijsku Krajinu.
Identifikator: HR-DAPA/AJ 10318
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica