Facebook
Naziv: Pokrajinska administracija Istre (fond)
Signatura: HR-DARI-12
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Pokrajinska uprava Istre (1998 - 2009) (hrvatski) (Naziv fonda je promijenjen jer bolje odgovara izvornom nazivu stvaratelja Amministrazione provinciale dell'Istria te zbog veće distinktivnosti prema fondu Prefektura za Istru HR-DAPA-55 )
Skraćeni nazivi: PaI (hrvatski)
Usporedni nazivi: Amministrazione provinciale dell'Istria (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 139 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1918 - 1944
Arhivske jedinica: 32.50 d/m
Tehničke jedinica: 165 knj. ; 225 kut.
Odgovornost: Pokrajinska administracija Istre (stvaratelj) (1918-1945)
Način preuzimanja: Fond su 1948. predale vlasti u Poreču i 1952. vlasti u Puli.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži najviše opće spise razvrstane prema klasifikacijskom ključu nastalom još 1869. godine u razdoblju austrijske uprave, s nekim manjim izmjenama. Spisi su do 1931. godine sačuvani cjelovito, a nakon toga fragmentarno. Riječ je o sljedećim sadržajima: izbori, zapisnici, izvješća središnjih pokrajinskih tijela, tiskovine i razno (kat. I); zapisnici, službenici, personalne stvari izvršnih tijela (kat.II); Zemaljski fond (kat. III); Zemaljski rasteretni fond (kat. IV); Zemaljski fond za kulturu (kat. V); Zemaljski mirovinski fond (kat. VI); Fond bratovština (kat. VII); škole i crkve (kat. VIII), ceste i vode (kat. IX); općine (kat. X), ustanove javne dobrotvornosti (kat. XI); cijepljenja i epidemije (kat. XII.); popravni domovi i izgoni (kat. XIII); vojska i oružništvo (kat. XIV); poljodjelstvo, trgovina i industrija (kat. XV); statistika (kat. XVI), naredbe i okružnice (kat. XVII); Jubilarni fond, seoske štedionice, poljodjelske zadruge (kat. XVIII); Školski fond (kat. XIX); Biblioteka (kat. XX); Razno (kat. XXI). Od ostalih spisa fond sadrži samo još dosjee korisnika usluga Pokrajinske bolnice u Puli, koje je vodio Likvidacijski ured Pokrajinske bolnice.
Od registraturnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike i kazala općih spisa te urudžbene zapisnike knjigovodstva. Sačuvan je također znatan broj ostalih knjiga sljedećeg sadržaja: zapisnici riješenih spisa Građanskog povjerenika za Istru, zapisnici riješenih spisa Povjerenika za autonomne poslove Istre, zapisnici sjednica Izvanrednog pokrajinskog odbora Istre, zapisnici sjednica Izvršnog odbora Istre, zapisnici sjednica Kraljevske komisije za izvanrednu upravu Pokrajine Istre, zapisnici odluka prefektovog povjerenika za privremenu upravu Pokrajine Istre, knjige odluka predsjednika Pokrajinske administracije Istre, zapisnici sjednica Rektorata Pokrajine Istre, knjige Pokrajinskog fonda, blagajničke knjige, knjige održavanja i gradnje cesta te cestne globe; knjige plaća, nadnica i mirovina za djelatnike Pokrajinske administracije, nastavno osoblje Motovuna, Milja, Poreča i Rovinja te za osoblje Pokrajinske bolnice u Puli, knjige prihoda Školskog fonda, očevidnik fonda za nezaposlene, očevidnik prihoda i rashoda Pokrajinskog centra za higijenu i profilaksu te kazalo izgnanih.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivističkom obradom utvrđena je sljedeća struktura fonda: 1. Urudžbeni zapisnici općih spisa; 2. Kazala urudžbenih zapisnika općih spisa; 3. Zapisnici sjednica i odluke; 4. Urudžbeni zapisnici knjigovodstva Pokrajinskog odbora Istre; 5. Knjige Pokrajinskog fonda; 6. Blagajničke knjige; 7. Opći spisi i 8. Spisi Likvidacijskog ureda Pokrajinske bolnice u Puli.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-12/SI - 1 Pokrajinska uprava Istre (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAPA- 54: Generalni civilni vicekomesarijat za Istarsku provinciju u Poreču
HR-DAPA- 55: Prefektura Istre u Puli
HR-DAPA- 58: Podprefektura u Pazinu
HR-DAPA- 59: Podprefektura u Poreču
HR-DAPA- 61: Općina Brtonigla
HR-DAPA- 62: Općina Buje
HR-DAPA- 63: Općina Buzet
HR-DAPA- 64: Općina Grožnjan
HR-DAPA- 65: Općina Labin
HR-DAPA- 66: Općina Pazin
HR-DAPA- 67: Općina Pula
HR-DAPA- 68: Općina Rovinj
HR-DAPA- 69: Općina Višnjan
HR-DAPA- 70: Općina Vodnjan
HR-DARI- 439: Podprefektura Mali Lošinj
HR-DAPA- 455: Općina Oprtalj
HR-DAPA- 457: Općina Vrsar
HR-DARI- 470: Općina Cres
HR-DARI- 474: Općina Osor
HR-DARI- 487: Općina Veli Lošinj
HR-DARI- 874: Općina Vodnjan
HR-DARI- 924: Općina Mali Lošinj
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 223
***. Opći inventar Državnog arhiva u Rijeci, Rijeka: Državni arhiv u Rijeci, 1953, .str. 364
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 530
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 51-53
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 49, 900
Identifikator: HR-DARI/AJ 11678
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica