Facebook
Naziv: Općina Pazin (fond)
Signatura: HR-DAPA-66
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Usporedni nazivi: Municipio di Pisino (talijanski)
Razdoblje: 1918 - 1945
Arhivske jedinica: 15 d/m
Tehničke jedinica: 88 knj. ; 103 kut.
Odgovornost: Općina Pazin (stvaratelj)
Povijest jedinice: Do preuzimanja u Historijski arhiv Rijeka gradivo se čuvalo u sjedištu stvaratelja. U Historijski arhiv Pazin gradivo je preuzeto 1964. godine, a osnovno je sređeno 1990-ih godina.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti 4.12.1964. godine od Historijskog arhiva Rijeka (zapisnik br 02-156/1-1964, gradivo općine Pazin od 1880-1945, danas fondovi HR-DAPA-38 i HR-DAPA-66), a upisano je pod br. 27 Knjige akvizicija (1964-2004).
Sadržaj jedinice: Među knjigama fonda čuvaju se zapisnici sjednica općinskog savjeta (1919-1926), zapisnici sjednica pod predsjedanjem načelnika općine (1937-1941), indeks općinskih odluka (1927-1942), urudžbeni zapisnici općih spisa (1922/1939), statistike i registri matičnog ureda općine Pazin, raznovrsni upisnici i registri vezani uz provedbu izbora (1928/1938) te financijske i porezne knjige (1926/1942). Opći spisi (1918/1945) sadrže podatke vezane uz djelatnost općine i komunikaciju s povezanim tijelima.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju gradiva kod stvaratelja i prethodnih imatelja, a prilikom sređivanja postupak izlučivanja nije izvršen.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Unutar cjeline knjiga, pojedini komadi sređeni su kronološki. Spisi su sređeni unutar sljedećih kategorija i klasa: I. općinska administracija , II. dobrotvornost, III. općinska policija; IV. zdravstvo i higijena; V. financije; VI. državna uprava; VII. pravosuđe i bogoštovlje; VIII. novačenje i vojska; IX. obrazovanje; X. promet, veze i javni radovi; XI. zemljoradnja, industrija, trgovina i korporacije; XII. evidencije o stanovništvu XIII. stranci; XIV. razni predmeti, XV. javna sigurnost.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-38/P - 1 Općina Pazin (popis)
Identifikator: HR-DAPA/AJ 62844
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica