Facebook
Naziv: Općina Višnjan (fond)
Signatura: HR-DAPA-69
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Usporedni nazivi: Comune di Visignano (talijanski)
Razdoblje: 1919 - 1945
Arhivske jedinica: 5.68 d/m
Tehničke jedinica: 80 knj. ; 52 kut.
Odgovornost: Općina Višnjan (stvaratelj)
Povijest jedinice: Pretpostavlja se da je gradivo preuzeto iz Historijskog arhiva Rijeka 1970-ih godina. Osnovno je sređeno 1991. godine.
Sadržaj jedinice: Uz opće spise (1919/1945) koji sadrže podatke vezane uz djelatnost općine i komunikaciju s povezanim tijelima, u fondu se čuvaju općinske financijske i porezne knjige, knjige pošte, knjige novačenja i ostale knjige.
Izlučivanju: Podaci o izlučivanju nisu poznati.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Unutar cjeline knjiga, pojedini komadi sređeni su kronološki. Spisi su pretežno sređeni unutar sljedećih kategorija i klasa: I. općinska administracija, II. dobrotvornost, III. općinska policija; IV. zdravstvo i higijena; V. financije; VI. državna uprava; VII. pravosuđe i bogoštovlje; VIII. novačenje i vojska; IX. obrazovanje; X. promet, veze i javni radovi; XI. zemljoradnja, industrija, trgovina i korporacije; XII. evidencije o stanovništvu; XIII. stranci; XIV. razni predmeti, XV. javna sigurnost.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-42/SI - 1 Općina Višnjan (sumarni inventar)
DAPA-69/P - 1 Općina Višnjan (popis)
Identifikator: HR-DAPA/AJ 10333
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica