Facebook
Naziv: Općina Grožnjan (fond)
Signatura: HR-DAPA-64
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Usporedni nazivi: Municipio di Grisignana (talijanski)
Razdoblje: 1918 - 1939
Arhivske jedinica: 6.50 d/m
Tehničke jedinica: 26 knj. ; 59 kut.
Odgovornost: Općina Grožnjan (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo općinskog arhiva u Grožnjanu (1621/1938) preuzeto je od Historijskog arhiva Rijeka zajedno s gradivom Bilježnika Grožnjana i Feudalne uprave Završje. Osnovno sređivanje fonda provedeno je 1970-ih godina. U 1990-im godinama iz cjeline gradiva je u zasebne fondove izdvojeno gradivo Općine Grožnjan iz razdoblja Druge austrijske uprave (HR-DAPA-34), Mjesnog školskog vijeća Grožnjan (Hr-DAPA-45) i Društva "Uzajamna pomoć" Grožnjan (HR-DAPA-408).
Način preuzimanja: Gradivo je po službenoj dužnosti preuzeto od Historijskog arhiva Rijeka u primopredaji izvršenoj 4.5.1966. (akvizicije br. 29) unutar gradiva Općine Grožnjan (1621-1938).
Sadržaj jedinice: Uz opće spise (1919/1938), koji sadrže podatke vezane uz djelatnost općine i komunikaciju s povezanim tijelima, u fondu se čuvaju urudžbeni zapisnici s kazalima općih spisa, općinske financijske i porezne knjige, knjige novačenja i ostale knjige.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju gradiva kod stvaratelja i prethodnih imatelja, a prilikom sređivanja postupak izlučivanja nije izvršen.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Unutar cjeline knjiga, pojedini komadi sređeni su kronološki. Spisi su uglavnom sređeni unutar sljedećih kategorija i klasa: I. općinska administracija; II. dobrotvornost; III. općinska policija; IV. zdravstvo i higijena; V. financije; VI. državna uprava; VII. pravosuđe i bogoštovlje; VIII. novačenje i vojska; IX. obrazovanje; X. promet, veze i javni radovi; XI. zemljoradnja, industrija, trgovina i korporacije; XII. evidencije o stanovništvu; XIII. stranci; XIV. razni predmeti, XV. javna sigurnost. Na kraju fonda nalazi se manja količina raznovrsnih okružnica i tiskovina.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-34/P - 1 Inventar arhivske građe fonda općine Grožnjan (popis)
DAPA-64/SI - 1 Općina Grožnjan (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DAPA/AJ 10328
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica