Facebook
Naziv: Općina Vrsar (fond)
Signatura: HR-DAPA-457
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Usporedni nazivi: Comune di Orsera (talijanski)
Razdoblje: 1920 - 1943
Arhivske jedinica: 0.03 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Općina Vrsar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Pretpostavlja se da je gradivo preuzeto iz Historijskog arhiva Rijeka krajem 1960-ih ili početkom 1970-ih godina. Gradivo je osnovno sređeno 1989. godine.
Sadržaj jedinice: Uz fragmentarno sačuvane opće spise samo iz 1922. godine, fond sadrži fragmentarno sačuvane knjige i spise matičnog ureda koji je djelovao pri stvaratelju (registar državljana za 1938. godinu i registar rođenih za 1936. godinu, necjelovito sačuvani spisi za 1925., 1940. i 1943. godinu) te jednu pomoćnu financijsku knjigu (1925.).
Izlučivanju: Podaci o izlučivanju nisu poznati.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Knjige i spisi sređeni su kronološkim redom.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-457/P - 1 Općina Vrsar (popis)
DAPA-457/SI - 1 Općina Vrsar (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DAPA/AJ 10716
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica