Facebook
Naziv: Općina Brtonigla (fond)
Signatura: HR-DAPA-61
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Usporedni nazivi: Comune di Verteneglio (talijanski)
Razdoblje: 1919 - 1945 (Postspisi iz razdoblja 1943-1945.)
Arhivske jedinica: 8.50 d/m
Tehničke jedinica: 56 knj. ; 83 kut.
Odgovornost: Općina Brtonigla (stvaratelj)
Povijest jedinice: Pretpostavlja se da je gradivo preuzeto iz Historijskog arhiva Rijeka krajem 1960-ih ili tijekom 1970-ih godina, a osnovno je sređeno krajem 1970-ih godina.
Sadržaj jedinice: Uz opće spise (1923/1944), koji sadrže podatke vezane uz djelatnost općine i komunikaciju s povezanim tijelima, fond sadrži djelomično sačuvane urudžbene zapisnike općih spisa (1927-1929) i financijske knjige (1922/1940) te knjige matičnog ureda.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Unutar cjeline knjiga, pojedini komadi sređeni su kronološki. Spisi su po godištima sređeni unutar sljedećih kategorija i klasa: I. općinska administracija , II. dobrotvornost, III. općinska policija; IV. zdravstvo i higijena; V. financije; VI. državna uprava; VII. pravosuđe i bogoštovlje; VIII. novačenje i vojska; IX. obrazovanje; X. promet, veze i javni radovi; XI. zemljoradnja, industrija, trgovina i korporacije; XII. evidencije o stanovništvu XIII. stranci; XIV. razni predmeti , XV. javna sigurnost.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-31/P - 1 Općina Brtonigla (popis)
Identifikator: HR-DAPA/AJ 10325
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica