Facebook
Naziv: Općina Vodnjan (fond)
Signatura: HR-DAPA-70
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Usporedni nazivi: Comune di Dignano (talijanski)
Razdoblje: 1918 - 1943
Arhivske jedinica: 24.20 d/m
Tehničke jedinica: 45 knj. ; 213 kut.
Odgovornost: Općina Vodnjan (stvaratelj)
Povijest jedinice: Od prestanka djelovanja stvaratelja pa do preuzimanja u Historijski arhiv Rijeka gradivo se čuvalo u općinskom arhivu u Vodnjanu. Historijski arhiv Pazin preuzeo je gradivo Općine Vodnjan od Historijskog arhiva Rijeka 1966. godine, a gradivo je osnovno sređeno 1970-ih godina.
Način preuzimanja: Gradivo Općine Vodnjan preuzeto je po službenoj dužnosti iz Historijskog arhiva Rijeka 24.9.1966 na temelju Zapisnika br. 02-156/1966, a u Knjizi akvizicija (1964-2004) preuzimanje je evidentirano pod r.br. 34.
Sadržaj jedinice: Među knjigama fonda čuvaju se urudžbeni zapisnici općih spisa (1919/1943), predmetna kazala općih spisa (1923/1927) i ostale knjige. Među spisima se čuvaju zapisnici općinskih tijela (1918/1925). Sadržaj općih spisa odnosi se na rad općinske administracije, dobrotvornost i rad dobrotvornih ustanova, rad policijske službe, poslove zaštite javnog zdravlja, financijske i porezne poslove, komunikaciju s tijelima državne uprave i ustroj državne uprave, pravosudne poslove i poslove vezane uz crkvena pitanja, novačenje i vojne poslove, rad škola i prosvjetna pitanja, javne radove, komunalne poslove i komunikacijsku infrastrukturu, promet i zemljoradnju, poslove matičnog ureda i dr.
Izlučivanju: Podaci o izlučivanju nisu poznati.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Spisi su sređeni prema redoslijedu registraturnih kategorija, a unutar svake kategorije po godištima. Unutar pojedinih godišta spisi su sređeni prema rastućoj vrijednosti registraturne oznake.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-70/V - 1 Općina Vodnjan (vodič)
Identifikator: HR-DAPA/AJ 62849
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica