Facebook
Naziv: Općina Oprtalj (fond)
Signatura: HR-DAPA-455
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Usporedni nazivi: Comune di Portole (talijanski)
Razdoblje: 1924 - 1940
Arhivske jedinica: 0.87 d/m
Tehničke jedinica: 14 svež
Odgovornost: Općina Oprtalj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Pretpostavlja se da je gradivo preuzeto iz Historijskog arhiva Rijeka krajem 1960-ih ili početkom 1970-ih godina. Gradivo je osnovno sređeno 1989. godine.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži samo djelomično sačuvano gradivo matičnog ureda koji je djelovao pri stvaratelju. Sačuvani su spisi u ženidbenim predmetima (1924/1938), predmetima umrlih (1924/1935) i predmetima rođenih (1926/1940) te spisi vezani uz državljanstvo (1930/1932).
Izlučivanju: Podaci o izlučivanjima nisu poznati.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Unutar pojedinih cjelina spisa, spisi su uglavnom sređeni po godištima.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-455/P - 1 Općina Oprtalj (popis)
Identifikator: HR-DAPA/AJ 10714
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica