Facebook
Naziv: Županijska oblast u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-6
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ŽoR (hrvatski)
Alternativni nazivi: Riječka županija (1850 - 1886) (hrvatski)
Druge oznake: Stara signatura: JU - 1 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1850 - 1857
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Županijska oblast u Rijeci (stvaratelj) (1850.-1886.)
Način preuzimanja: Prema dostupnim podacima moguće je da je gradivo preuzeto s arhivalijama Općine Rijeka (HR-DARI-32).
Sadržaj jedinice: Sačuvani su spisi sljedećih kategorija i podkategorija: 7 - 3 vojni dopusnici; 9 magistratski službenici; 9 - 1 utoci, zamolbe, obavijesti; 10 crkvene stvari; 12 stradali od požara; 13 - 1 katastarski poslovi; 13 - 2 posjedovatelji parcela; 14 - 1 porezni poslovi; 20 - 3 plaće i statusi općinskih službenika..
Pored navedenog fond sadrži i nekoliko normalija i okružnica.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su sređeni kronološki po godinama. Unutar pojedinih godina razvrstani su po kategorijama i podkategorijama, a unutar kategorija po tekućem urudžbenom broju. Spisi iz 1850., 1851., 1856. i 1857. nemaju oznaku kategorije te su sređeni samo po tekućem urudžbenom broju. Pomoćnih knjiga nema.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-6/P - 1 Riječka županija (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11675
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica