Facebook
Naziv: Riječka županija (fond)
Signatura: HR-HDA-99
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: RŽ (hrvatski)
Razdoblje: 1850 - 1886
Arhivske jedinica: 15.60 d/m
Tehničke jedinica: 24 knj. ; 146 kut.
Odgovornost: Riječka županija (stvaratelj) (1850-1886)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto od Riječke županije 1933. godine (reg. br. 266/1933). Fond je sređen i obrađen u vodiču iz 1964. godine, gdje su sadržajno detaljnije opisani važniji spisi. Revizija fonda je obavljena 1988. godine te je sastavljen popis po tehničkim jedinicama. Spisi i knjige nastali 1848/1849. godinu, evidentirani kao sastavni dio fonda, predati su 2006. godine Odsjeku za starije arhivsko gradivo.
Sadržaj jedinice: Sačuvani su zapisnici skupštinskih i odborskih sjednica 1863-1868, spisi Predsjedništva 1861-1867. s podacima vezanim uz sigurnosna pitanja, kretanje emigranata, bjegunce i slično, spisi županijske oblasti iz razdoblja 1850-1886. godine, u vezi regulacije županijskih granica, izgradnje zgrada, cesta, mostova i sl., financiranja i nadziranja školstva, osnivanja škola, utjerivanja dugova za liječenje, statistike stanovništva, pošumljavanja pojedinih područja itd. Sačuvani su i spisi kotarskih sudova: Kotarskog suda u Crikvenici 1860-1868, Kotarskog suda na Sušaku 1860, Kotarskog suda u Bakru 1860, spisi kotarskih ureda: u Rijeci 1860. i Bakru 1860/1861, Građevnog ureda županije 1860/1861, putovnice i putni listovi, matični spisi, blagajnički spisi 1861-1865.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen prema organizacijskim jedinicama ili vrsti dokumentacije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: talijanski ; hrvatski ; njemački
Obavijesna pomagala: HDA-99/V - 1 Riječka županija (vodič)
Opća napomena: Gradivo stiglo kao "addimentum" (dodatak) prikazano je u seriji Županijske oblasti.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4082
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica