Facebook
Naziv: Kotarski sud Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-494
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KsRi (hrvatski)
Alternativni nazivi: Giudizio Civico Distrettuale di Fiume (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: PR - 8 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1836 - 1918
Arhivske jedinica: 31.30 d/m
Tehničke jedinica: 109 knj. ; 286 kut.
Odgovornost: Kotarski narodni sud (Rijeka) (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Sastoji se od knjiga i spisa. Knjige su podijeljene u pet nizova: registraturne knjige općih spisa, knjige građanskih predmeta, knjige ostavina i oporuka, knjige kaznenih predmeta i ostale uredovne knjige. Spisi se sastoje od građanskih predmeta, ostavina i oporuka, skrbništva, kaznenih predmeta te predmeta sudske uprave.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Tijekom sređivanja gradivo cijeloga fonda strukturirano je po načelu sadržajne srodnosti. Knjige su podijeljene u pet nizova. Spisi su sređeni numerički na temelju registraturnih signatura. Predmeti koji nemaju registraturnu signaturu obilježeni su kao predmeti bez broja i u svakoj kutiji je označen njihov broj. Dvije su vrste predmeta bez broja: predmeti kojima su nestale izvorne košuljice ili elementi pojedinih složenih predmeta koji imaju registraturne košuljice, ali na njima nema izvorne signature. Izrađen je sumarni inventar.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva ( Narodne novine, broj 67/1999. ).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine,broj 67/1999.) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: talijanski ; njemački ; hrvatski ; latinski ; mađarski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DARI-120/SI - 1 Kotarski sud Rijeka (sumarni inventar)
DARI-120/SI - 2 Kotarski sud Rijeka (sumarni inventar)
DARI-120/SI - 5 Kotarski sud Rijeka (sumarni inventar)
DARI-120/V - 1 Kotarski sud Rijeka (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 12160
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica