Facebook
Naziv: Gradsko poduzeće Uprava zgrada Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-738
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: GPUZUR (hrvatski)
Druge oznake: Inventarni broj: PO-39 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1947 - 1954 (Gradivo je nastalo kroz dva vremenski udaljena razdoblja u djelovanju stvaratelja: 1947-1949 i 1952-1954.)
Arhivske jedinica: 7.40 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 74 kut.
Odgovornost: Gradsko poduzeće Uprava zgrada Rijeka (stvaratelj) (1947-1949 [1949, 1950]; 1952-1954 [1954])
Povijest jedinice: Historijski arhiv Rijeka preuzeo je po zakonskoj osnovi 11.3.1964. prema primopredajnom popisu jedan sanduk gradiva Poduzeća Uprava zgrada Rijeka od Skupštine općine Rijeka a u okviru gradiva likvidiranih gradskih poduzeća i ustanova (Ugovor o preuzimanju, br. 94/64, 14.3.1964.). Količina gradiva iz Ugovora ne odgovara onoj pohranjenoj u arhivu pa se može zaključiti da je gradivo naknadno još preuzimano. Sređivanjem fond je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća.
U Knjizi općeg inventara fond se vodi u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323.
Način preuzimanja: 1964/16: Skupština općine Rijeka, predaja po službenoj dužnosti
Sadržaj jedinice: Gradivo je podijeljeno na prvo (1947-1949) i drugo razdoblje (1952-1954) djelovanja stvaratelja što se odnosi na knjige kao i na spise i postspise. U postspisima je financijska dokumentacija tijela koja su provodila likvidaciju nakon prvog (1950.) i drugog ukidanja (1954.) poduzeća. Unutar općih spisa vođenih po korespondentima iz prvog razdoblja djelovanja nalaze se i spisi Ureda za nekretnine Gradske uprave narodnih dobara Rijeka s kraja 1946. i početka 1947. koje je stvaratelj naslijedio i vjerojatno zadržao zbog operativnih potreba.
Serija knjiga iz prvog razdoblja djelovanja sadrži podserije: tehnički ured, evidencija nekretnina i personalna dokumentacija. Iz drugog razdoblja samo je jedna podserija, evidencija nekretnina. Spisi iz prvog razdoblja sadrže: okružnice, opće spise po glavnom urudžbenom zapisniku, opće spise tehničkog ureda, evidenciju nekretnina, personalne spise, financijske, izdvojene predmetne spise i tiskovine. Spisi iz drugog razdoblja sadrže: statusnu dokumentaciju, zapisnike sjednica, pravnu dokumentaciju, opće spise, evidenciju nekretnina, personalne spise, financijske, izdvojene predmetne spise i tiskovine. Glavninu fonda i njegov najcjelovitiji dio čini evidencija nekretnina od 1700 dosjea objekata pod upravom poduzeća ili 66 arhivskih kutija.
Izlučivanju: Tijekom sređivanja izvršeno je izlučivanje bezvrijednog gradiva (Klasa:UP-I 036-04/02-01/08).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; Položajni nacrt
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno sumarno kombiniranim sustavom odnosno rekonstrukcijom prvobitnog reda gdje je to bilo moguće i unošenjem vlastitog reda. Iz gradiva su izdvojeni i sređeni nepripadajući fondovi: Autonomni zavod za pučke kuće Kvranerske pokrajine, Rajonska poduzeća Uprava zgrada Rijeka i Stambene zajednice u Rijeci.
Dosjei objekata onaj dio su gradiva koji je selio od jednog stvaratelja do drugog ovisno o organizacijskim promjenama. Njihov najveći dio formiran je u prvom razdoblju djelovanja stvaratelja i vođen do ukidanja poduzeća 1954. godine. Izvorno, većina ih je vođena pod prezimenom ili nazivom dotadašnjeg vlasnika nekretnine. Kako nisu sačuvana izvorna kazala, a i dosjei su pretrpjeli više uredskih sustava, popisani su i sređeni prema abecednom redu prezimena ili naziva vlasnika, tadašnjih ili bivših, kako su više-manje i zatečeno grupirani.

Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-738/SI - 1 Gradsko poduzeće uprava zgrada Rijeka (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 12399
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica