Facebook
Naziv: Rajonska poduzeća Uprava zgrada Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-739
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: RPUZR (hrvatski)
Druge oznake: Inventarni broj: PO-40 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1950 - 1952
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 4 kut.
Odgovornost: Poduzeće Uprava zgrada I. rajona Rijeka (stvaratelj) (1950-1952)
Poduzeće Uprava zgrada II. rajona Rijeka (stvaratelj) (1950-1952)
Poduzeće Uprava zgrada III. rajona Rijeka (stvaratelj) (1950-1952)
Povijest jedinice: Historijski arhiv Rijeka preuzeo je po zakonskoj osnovi 11.3.1964. a prema primopredajnom popisu jedan sanduk gradiva Poduzeća Uprava zgrada Rijeka od Skupštine općine Rijeka a u okviru gradiva likvidiranih gradskih poduzeća i ustanova (Ugovor o preuzimanju, br. 94/64, 14.3.1964.) Količina gradiva iz Ugovora ne odgovara onoj pohranjenoj u arhivu pa se može zaključiti da je gradivo naknadno još preuzimano. Sređivanjem tog fonda pronađeno je gradivo rajonskih poduzeća Uprava zgrada pa je njegovim izdvajanjem formiran poseban fond. U Knjizi općeg inventara fond se vodi u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323.
Način preuzimanja: 1964/16: Skupština općine Rijeka, predaja po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Ovaj zbirni fond sastoji se od tri podfonda, koje čini gradivo tri rajonska poduzeća Uprava zgrada: Poduzeća Uprava zgrada I. rajona Rijeka, Poduzeća Uprava zgrada II. rajona Rijeka, Poduzeća Uprava zgrada III. rajona Rijeka. Od evidencije nekretnina u fondu je preostalo nešto sudskih spisa po pitanju upisa u zemljišne knjige, financijske i personalne dokumentacije.
Izlučivanju: Tijekom sređivanja izvršeno je izlučivanje bezvrijednog gradiva (Klasa:UP-I 036-04/02-01/08).Predmet je u dosjeu fonda HR-DARI-738.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno sumarno kombiniranim sustavom, tj. rekonstrukcijom prvobitnog reda gdje je to bilo moguće i unošenjem vlastitog reda. Tijekom sređivanja odvojeni su podfondovi, unutar njih serije i podserije, među njima stvoren odgovarajući poredak. Podfondovi su sređeni prema rednom broju pripadajućeg rajona. Knjige su sređene odvojeno, također po podfondovima, kao i spisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-739/SI - 1 Rajonska poduzeća uprava zgrada u Rijeci (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 12401
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica