Facebook
Naziv: Autonomni zavod za pučke kuće Riječke pokrajine (fond)
Signatura: HR-DARI-737
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: AZPKKP (hrvatski)
Usporedni nazivi: Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Fiume (talijanski)
Druge oznake: Inventarni broj: PO-38 (Državni arhiv u Rijeci) , Interna signatura Državnog arhiva u Rijeci
Razdoblje: 1927 - 1946
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Autonomni zavod za pučke kuće Kvarnerske pokrajine (stvaratelj) (1926-1946)
Povijest jedinice: Gradsko poduzeće Uprava zgrada Rijeka preuzelo je gradivo Autonomnog zavoda za pučke kuće prigodom svog osnivanja u ožujku 1947. godine. Gradivo je Historijski arhiv Rijeka preuzeo po službenoj dužnosti zajedno, ali neevidentirano, s gradivom Poduzeća Uprava zgrada Rijeka od Skupštine općine Rijeka 11.3.1964., a u sklopu gradiva Likvidiranih poduzeća i ustanova od kojih je u arhivu formiran zbirni fond. Fond je formiran tijekom sređivanja fonda Gradsko poduzeće Uprava zgrada Rijeka, odnosno izdvajanjem iz njega tj. izdvajanjem oba nova fonda iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća i ustanove. U Knjizi općeg inventara fond se vodi u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323.
Način preuzimanja: 1964/16: Skupština općine Rijeka po službenoj dužnosti
Sadržaj jedinice: Fond sadrži sljedeće serije: statusnu dokumentaciju 1936-1940, zapisnike sjednica Upravnog vijeća 1929-1940, spise o nekretninama (pravna dokumentacija, projekti izgradnje, održavanje nekretnina) u vlasništvu i pod upravom Zavoda 1927-1946, računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju 1928-1945.
Izlučivanju: Tijekom sređivanja izvršeno je izlučivanje bezvrijednog gradiva (Klasa: UP/I 036-04/02-01/08).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno sumarno kombiniranim sustavom odnosno rekonstrukcijom probitnog reda koja je otežana fragmentarnošću gradiva, i unošenjem vlastitog reda. Tijekom sređivanja odvojene su serije i unutar njih stvoren odgovarajući poredak.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Veći dio gradiva na talijanskom je jeziku uz izuzetak od nekoliko spisa nakon 1945. pisanih dvojezično, na talijanskom i hrvatskom jeziku.
Obavijesna pomagala: DARI-737/SI - 1 Autonomni zavod za pučke kuće Kvarnerske pokrajine (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 12398
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica