Facebook
Naziv: Kopija katastarskog plana (komad)
Signatura: HR-HDA-1421-1-9-6-4-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Identifikator: HR-HDA/AJ 166795