Facebook
Naziv: Ostala korespondencija (podserija)
Signatura: HR-HDA-781-2-6-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 72-74 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1921 - 1922
Tehničke jedinica: 0.05 kut.
Jezici: hrvatski ; francuski ; srpski
Pisma: ćirilica (srpska)
Identifikator: HR-HDA/AJ 182788