Facebook Slike
Naziv: Poziv na Prvi internacionalni demokratski kongres u Parizu 04-11.12.1921. (predmet)
Signatura: HR-HDA-781-2-6-3-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 73 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 06.09.1921 - 06.09.1921
Tehničke jedinica: 1 list
Jezici: francuski
Identifikator: HR-HDA/AJ 182828