Facebook
Naziv: Suradnja u Dubrovniku (podserija)
Signatura: HR-HDA-781-2-7-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 78 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1928 - 1943
Tehničke jedinica: 0.10 kut.
Jezici: hrvatski
Identifikator: HR-HDA/AJ 182834