Facebook Slike
Naziv: Muzej Iva Vojnovića u Dubrovniku (predmet)
Signatura: HR-HDA-781-2-7-4-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 78 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1929 - 1943
Tehničke jedinica: 45 list
Sadržaj jedinice: Sadrži dokumentaciju o osnivanju muzeja: popis predmeta za muzej i muzejskih eksponata, statut muzeja, pismo Đure Krečaka Dubrovačkoj biblioteci i dopise Odbora o osnivanju Muzeja Iva Vojnovića u Dubrovniku (Đ. Krečak, V. Križ, Dabrović) upućene Luju Vojnoviću.
Jezici: hrvatski
Identifikator: HR-HDA/AJ 182872