Facebook
Naziv: Punomoći Notarijata (fond)
Signatura: HR-DADU-11
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Alternativni nazivi: Procurae de Notaria (latinski)
Usporedni nazivi: Procurae Notariae (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Procurae Notariae (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 30
Razdoblje: 1435 - 1814
Arhivske jedinica: 2.70 d/m
Tehničke jedinica: 37 knj.
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: U fondu se nalaze punomoći koje su zapisivali notari.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Mjesta: Dubrovnik
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DADU- 9: Razni zapisi Notarijata
HR-DADU- 10: Dugovi i zadužnice Notarijata
HR-DADU- 11: Punomoći Notarijata
HR-DADU- 12: Oporuke i legati Notarijata
HR-DADU- 17: Punomoći Dubrovačke kancelarije (U Fondu HR-DADU-17 Punomoći Dubrovačke kancelarije nalaze se i punomoći pisane u Kancelariji od 1470-1815.)
HR-DADU- 102: Notarska komora u Dubrovniku
Identifikator: HR-DADU/AJ 3393
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica