Facebook
Naziv: Oporuke i legati Notarijata (fond)
Signatura: HR-DADU-12
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Testamenta et Legata Notariae (latinski)
Razdoblje: 1282 - 1808
Arhivske jedinica: 10.24 d/m
Tehničke jedinica: 148 kut.
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: Fond HR-DADU-12 se sastoji od serija: HR-DADU-12-1 Oporuke (Testamenta Notariae); HR-DADU-12-2 Izvršenje oporuka (Distributiones testamentorum); HR-DADU-12-3 Skrbnici pri izvršenju oporuka (Tutores Notariae); HR-DADU-12-4 Legati (Legata).
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Mjesta: Dubrovnik
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski ; hrvatski
Arhivske jedinice: HR-DADU- 9: Razni zapisi Notarijata
HR-DADU- 11: Punomoći Notarijata
HR-DADU- 15: Razni zapisi Dubrovačke kancelarije
Identifikator: HR-DADU/AJ 3402
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica