Facebook
Naziv: Severinska županija (fond)
Signatura: HR-HDA-30
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Com. Sever. (hrvatski)
Razdoblje: 1729 - 1856 (Gradivo nastalo djelatnošću Županije u rasponu 1776-1786. Spisi izvan tog razdoblja vidi: "Sadržaj")
Arhivske jedinica: 8.50 d/m
Tehničke jedinica: 18 knj. ; 79 kut.
Odgovornost: Severinska županija (stvaratelj) (1776 - 1786)
Severinski distrikt (stvaratelj) (1822 - 1823)
Povijest jedinice: Županija je imala svoj arhiv koji se nalazio u županijskoj kući. Sređivanje arhiva obavljeno je, prema banovoj naredbi 1785. godine, kada je spise popisao i napravio elenhe županijski bilježnik. Nakon ukidanja županije 1786. godine, arhiv županije je bio prebačen iz Karlovca u Zagreb, gdje se čuvao zajedno s arhivom Zagrebačke županije. Po službenoj obvezi, rješenjem Ministarstva unutrašnjih djela, odjeljenja za Hrvatsku i Slavoniju od 22. lipnja 1926. da se arhivi bivših županijskih oblasti pohrane u Državni arhiv u Zagrebu, arhiv županije predan je Državnom arhivu u Zagrebu (danas Hrvatski državni arhiv) 1937. godine.
Sadržaj jedinice: Zapisnici županijskih skupština i spisi vezani uz rad županijskih skupština, između ostalog: intimati Hrvatskog kraljevskog vijeća, a od 1779. Ugarskog namjesničkog vijeća, vladarevi mandati, banski intimati, izvješća podsudaca o provedenim istragama uslijed žalbi podložnika, izvješća županijskog blagajnika o stanju blagajne, molbenice; zapisnici kraljevskih povjerenstava za urbarijalnu regulaciju; zapisnici Županijskog sudbenog stola. Izračuni dike po kotarevima i katastri poreza. Zapisnici građanskih i kaznenih parnica vođenih pred Sudbenim stolom županije. Gradivo nastalo tijekom urbarijalne regulacije na prostoru županije (1778-1785.): različiti urbarijalni popisi, urbarijalni računi, izvješća o provođenju urbarijalne regulacije, i sl. te spisi vezani uz urbarijalne istrage za pojedine sučije, kao i zapisnik Županijskog sudbenog stola na kojem su te istrage bile pretresane 1781. Različito gradivo u kojem se nalaze: računi (prihodi i rashodi) župnih crkava; gradivo koje se tiče regulacije rada nadzornika Karoline (Director vecturationis); spisi pojedinih sudaca; urbarijalne istrage i dobrovoljna ispitivanja vezana uz bune; urbarijalne parnice; gradivo vezano uz dobro Bubnjarci (1729/1856.); naputak za Severinsku županiju o vođenju uprave nakon pripojenja Zagrebačkoj županiji. Gradivo Severinskog distrikta.
Izlučivanju: Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; Položajni nacrt
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sredio Bartol Zmajić. Spisi su signirani (tekući broj) uz bilješku o datumu i vrsti županijske skupštine. Spisi vezani uz urbarijalnu regulaciju su složeni prema sučijama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljena registraturna pomagala. Signatura snimaka: Z-365 (ZM 7/131) - Z-367 (ZM 7/133)
Jezici: latinski ; njemački ; talijanski ; hrvatski ; mađarski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-30/V - 2 Severinska županija (vodič)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 12: Hrvatsko kraljevsko vijeće
HR-HDA- 13: Ugarsko namjesničko vijeće. Hrvatsko-slavonski spisi
HR-HDA- 34: Zagrebačka županija
HR-AHAZU- 80: Isprave Severinske županije
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 2); Elenh (kom. 1)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4010
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica