Facebook
Naziv: Zemaljska vlada. Odjel za zdravstvo u Zagrebu (fond)
Signatura: HR-HDA-83
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZVOZ (hrvatski)
Alternativni nazivi: Kraljevsko hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Odjel za zdravstvo (hrvatski)
Razdoblje: 1917 - 1919 (Samo jedno kazalo (imenično i predmetno) obuhvaća kao početnu godinu 1917. dok je ostalo gradivo iz razdoblja 1918-1919. )
Arhivske jedinica: 9 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 86 kut.
Odgovornost: Odjel za zdravstvo Kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada (stvaratelj) (1918-1919)
Povijest jedinice:

Fond je preuzet u HDA 1967. godine, predajom po službenoj dužnosti, u masi pod nazivom "Zdravstvo". Nije sačuvana primopredajna dokumentacija.

Sadržaj jedinice: Sačuvan je manji broj prezidijalnih spisa, čiji sadržaj se odnosi na imenovanje osoblja Odjela za zdravstvo i prisege činovnika odjela. Serija općih spisa sadrži molbe za namještenja liječnika i obavijesti o nastupu u službu, putne račune, liječnička izvješća o bolesnicima i kretanju zaraznih bolesti u Hrvatskoj i Slavoniji; utjerivanju bolno opskrbnih troškova; obavijesti o zamjenama liječnika u bolnicama i povratku liječnika iz vojske; račune o opskrbi javnih bolnica; spise o dostavi cjepiva potiv boginja; izvješća javnih županijskih bolnica o kretanju bolesnika po mjesecima i iskaze o troškovima liječenja; spise o ljekarničkoj službi; liječničke svjedodžbe pacijenata i mišljenja o stanju bolesti; spise o mjerama koje se poduzimaju za suzbijanje tuberkuloze, trahoma i spolnih bolesti; spise o dostavi opskrbe bolnicama za vojnike i oružnike; izvješća o zavodima za umobolne, ortopedskim bonicama, bakterijskim i serološkim zavodima, te laboratorijima u Hrvatskoj i Slavoniji; izvješća o pojavi boginja i pjegavog tifusa u nekim županijama; spise o mjerama koje se poduzimaju radi suzbijanja alkoholizma; podatke o stanju zdravstva u Međimurju, svjedodžbe o bjesnoći i mjerama za suzbijanje tuberkuloze, izvješća o zaraznim bolestima; spise o lječilištu u Topuskom, dezinfekciji putničkih vagona, pregledu kasarni i kaznionica, nabavi instrumenata i namirnica bolnicama, razne pritužbe i sl.
Izlučivanju: Prilikom sređivanja izlučivanje nije vršeno. Obrađeno gradivo predviđeno je za trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prezidijalni spisi sređeni su redom tekućih brojeva, a opći spisi isto tako tijekom 1918. godine, dok su u 1919. godine odlagani i sređeni po rimskim oznakama od I. do VIII. Svaka je oznaka označavala skupinu predmeta međusobno povezanu sadržajem. Obzirom na malu količinu gradiva fonda gradivo je relativno detaljno popisano po kutijama u vodiču iz 1964. godine. Uz to postoji popis tehničkih jedinica.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-83/P - 1 Zemaljska vlada. Odjel za zdravstvo - Zagreb 1918-1919 (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4066
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica