Facebook
Naziv: Ličko-krbavska županija (fond)
Signatura: HR-HDA-100
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: LKŽ (hrvatski)
Razdoblje: 1883 - 1926
Arhivske jedinica: 4.40 d/m
Tehničke jedinica: 30 knj. ; 38 kut.
Odgovornost: Ličko-krbavska županija (stvaratelj) (1886-1924)
Povijest jedinice: Većina gradiva preuzeta je 1938. godine od ukinute Ličko-krbavske županije, po službenoj dužnosti (reg. br. 261/1938). Obradom Primorsko-krajiške oblasti (PKO) odatle je izdvojeno 12 knjiga, priključenih ovome fondu. Gradivo PKO preuzeto je 1953. godine iz Sabornice, po službenoj dužnosti (akv. br. 13/1953).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži predsjedničke spise u vezi personalnih stvari i sl., prikaze uprave pojedinih općina, zapisnike sjednica županijskih skupština i Upravnog odbora, spise građevinskog ureda i druge spise županijske oblasti u vezi disciplinskih istraga, učiteljskih skupština, namještenja učitelja i mirovinskih zaklada, oboljenja goveda, zloupotreba prilikom razdiobe hrane, nezadovoljstva u općinama, pojava "boljševizma" i sl., knjigu normalija, razne računske knjige: knjigu računa troškova za pošumljavanje, iskaze o dugu i uplati šumskih šteta, likvidacijsku knjigu učiteljskih beriva, blagajnički dnevnik naklade za uzdržavanje drvoreda, glavnu knjigu o državnim obveznicama Ličko-otočke školske zaklade, glavnu knjigu općinske blagajne općine Bunić, blagajnički dnevnik upravne općine Bunić, blagajnički dnevnik upravne općine Podlapac, blagajnički dnevnik isplaćenih državnih potpora općine Podlapac, te knjige katastra aprovizacije pučanstva općine Vrhovine, kazalo očevidnosti regalne odštete i drugo.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je identificirano, odvojeni su dijelovi koji provenijencijom ne pripadaju stvaratelju. Knjige su popisane po serijama. Formirane su serije predsjedničkih spisa, spisa upravnog odbora i općih spisa županijske oblasti. Spisi su razvrstani prema urudžbenim brojevima unutar godina.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-100/SI - 1 Ličko-krbavska županija- Gospić (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 79: Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove
HR-HDA- 138: Primorsko-krajiška oblast
Napomena o dopunskim izvorima: Fond dopunjuju i tiskani izvještaji upravnog odbora i kraljevskog podžupana županije ličko-krbavske, pohranjeni u Knjižnici HDA.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4083
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica