Facebook
Naziv: Odjeljenje Ministarstva pravde Kraljevine SHS u Zagrebu (fond)
Signatura: HR-HDA-133
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: OMP (hrvatski)
Razdoblje: 1919 - 1930 (Najveći dio gradiva pripada razdoblju 1921-1929, ali ima i nešto gradiva izvan toga (1919-1920, 1929-1930).)
Arhivske jedinica: 9.20 d/m
Tehničke jedinica: 27 knj. ; 71 kut.
Odgovornost: Ministarstvo pravde Kraljevine SHS. Odjeljenje u Zagrebu (stvaratelj) (1921-1928)
Povijest jedinice: Gradivo je Hrvatski državni arhiv preuzeo od Republičkog sekretarijata za pravosuđe i opću upravu SRH (akv. br. 3/1976).
Sadržaj jedinice: Najveći dio fonda obuhvaća personalne spise pravosudnog osoblja i drugih službenika. Dio fonda čine pravni propisi, nacrti i prijedlozi zakona, pravila i okružnice, predmeti parničnih i vanparničnih postupaka, spisi koji se odnose na gruntovne urede, povjerenike i sekvestraciju odnosno državnu upravu nad velikim posjedima.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno na knjige i spise. Potom je razvrstano prema organizacijskim jedinicama čijim radom je nastalo ili prema sadržaju označenom rimskim oznakama: općenito (I), personalije (II), financije (III), odvjetnici i bilježnici (V), parnični i izvanparnični postupci i međunarodna pravna pomoć (VI), gruntovni povjerenici (VII), sudbeni pregledi vlastitih gruntovnih ureda (VIII).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-133/SI - 1 Odjeljenje Ministarstva Pravde Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 81: Zemaljska Vlada. Odjel za pravosuđe
HR-HDA- 160: Banovina Hrvatska. Odjel za pravosuđe
HR-HDA- 395: Banski stol
Napomena o dopunskim izvorima: Dopunski izvor je i fond AJ 63 - Ministarstvo pravde Kraljevine Jugoslavije (1918-1941), koji je pohranjen u Arhivu Jugoslavije.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4110
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica